Skip to content
Menu

Koronaregistrering i idretten

På grunn av regjeringens koronakrav må Hommelvik Idrettslag på nytt innføre registrering navn og kontaktopplysninger ved all aktivitet som arrangeres i regi av idrettslaget.  

Nye nasjonale påbud og anbefalinger påvirker idretten

Hei, mange skritt frem, men nå dessverre et tilbake! Nye påbud og anbefalinger! Legg spesielt merke til antallsbegrensninger ved arrangment.

Se også til særidrettenes egne råd og anbefalinger for ytterligere informasjon.

Vi oppfordrer til å holde aktiviteten i gang så mye som mulig iht. de aktuelle påbudene og anbefalingene. Ikke ta forhastede beslutninger, men tilrettelegg for høyest mulig aktivitetsnivå innenfor de gitte rammene.

Nasjonale påbud og anbefalinger

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokken 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Gjeldende koronaregler (Malvik Kommune – ekstern lenke)

Malvik Idrettsråd