Skip to content
Menu

Innkalling til årsmøte i HIL Håndball 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hommelvik håndball!

Årsmøtet avholdes torsdag 10. mars 2022 kl. 19:00 på Klubbhuset på Autosenteret Arena, Hommelvik

Saksliste:

 1. Åpning av møtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 6. Styrets årsberetning 2021
 7. Regnskap 2021
 8. Treningsavgift 2022
 9. Budsjett 2022
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Avslutning

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest torsdag 24.02.2022 til hilhandballstyre@gmail.com. Saker etter denne dato vil ikke bli behandlet. Det er ønskelig at vedlagte mal benyttes:

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside: https://www.hommelvikhandball.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hommelvik Idrettslag i mint én måned, fylle 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hommelvik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hommelvik Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet ellers, kan Hommelvik IL Håndball kontaktes på: hilhandballstyre@gmail.com

Velkommen på årsmøte!

Med vennlig hilsen, styret i Hommelvik IL Håndball