Skip to content
Menu

HIL håndball sin Sportsplan på høring

Sportslig utvalg inviterer til høring i forbindelse med revidering av klubbens Sportsplan. Denne skal godkjennes for to nye år på årsmøtet som skal avholdes i februar 2021.

Høringssvar sendes på mail til bjale@trondelagfylke.no innen 15.desember. Innkomne svar vil danne grunnlag for revidering av innholdet i Sportsplan.

Sportsplan finner du her!