Skip to content
Menu

Full stans i idrettsaktivitet

Det er, med bakgrunn i smittesituasjonen, vedtatt full stans i idrettsaktivitet i regi av Hommelvik Idrettslag frem til 19. januar

Det er 4 mot 1 stemmer i hovedstyret for full nedstengning av idrett i regi av HIL de kommende 14. dager. Videre er det 1 stemme for nedstenging og 1 stemme mot nedstengning, samt to usikre blant ledere av særidretter. I tillegg har følgende anbefaling kommet fra MIR (med 4 mot 1 stemme):

«MIR anbefaler at all idrett i Malvik kommune, uavhengig av om det foregår innen- eller utendørs, stanses i perioden 4/1 – 18/1. Dette for å bidra i den nasjonale dugnaden.»

På bakgrunn av dette blir vedtaket at Hommelvik Idrettslag gjør det samme som Malvik Idrettslag og stenger ned all aktivitet i regi av idrettslaget fra og med nå og frem til 19. jan.  Jeg håper alle respekterer dette vedtaket og formidler det videre på profesjonelt vis i sine særidretter samt allidrett.

Anne Rossbach Hammer
Leder Hommelvik IL