Skip to content
Menu

Frivillig bestilling av toalett- og tørkepapir

Tross Covid-19 så kommer nå en ny runde med salg av toalett-  og kjøkkenpapir, for de som ønsker dette. Dette er frivillig!

Ansvarlig for utlevering denne våren er J2006. Utlevering av papir vil foregå ihht. gjeldene smittervernsregler og puljevis. Egen liste vil bli publisert på forhånd. Husk også smittevernsregler når varene leverers ut.   

Som tidligere vil de som selger bli godskrevet med kr. 70,- pr. sekk og denne vil bli trukket fra på treningsavgiften. Laget som sørger for utlevering vil tjene kr. 15,- pr. sekk som blir solgt og ca. kr. 15,- pr. sekk tilfaller håndballavdelingen.

Pris pr. sekk: kr. 320,- uavhengig om det er toalett eller tørkepapir.

Trykk her for å bestille! Kort frist for bestilling -> 28/5-2020

Papiret blir fakturert gjennom Rubic til e-post adressen som oppgis i bestillingen. For å få utlevert papiret, må faktura være betalt!

Hvis alt går etter planen vil papiret leveres ut torsdag 11/6. Det vil komme egen info om hvordan dette skal gjennomføres. Alle må hente denne dagen!

Evt. spørsmål rettes til hilhandballstyre@gmail.com